Slumpmässigt valda bilder...

Dopingkontroll

Publicerad måndag, 23 september 2013

Idag har det varit dopingkontroll hos oss igen och naturligtvis välkomnar vi detta!
Dopingkontroller kommer genomföras oftare än tidigare.
Det är en viktig del i vårt antidopingarbete och allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt.